ZEW – Hervormde Gemeente van bijzondere aard "Maranatha"

ZEW

Zending- en Evangelisatiewerkgroep

Net als in veel andere gemeenten, is er ook in de Maranatha gemeente een werkgroep die zich bezig houdt met zending en evangelisatie.

De werkgroep heeft als doel het zending – en evangelisatie bewustzijn onder te leden te stimuleren. Er gebeurt op het gebied van zending en evangelisatie al veel in de gemeente. Hier probeert de werkgroep positief aandacht aan te geven. Daarnaast wordt er zo nu en dan een activiteit georganiseerd, zoals een maaltijd.