Wat betekent Maranatha? – Hervormde Gemeente van bijzondere aard "Maranatha"

Wat betekent Maranatha?

Onze gemeente draagt de naam Maranatha. Het woord Maranatha is te vinden aan het einde van Paulus’ eerste brief aan de gemeente van Korinthe. Het was niet gemakkelijk om deze brief te schrijven, Paulus had grote zorgen om deze gemeente. Je hoort hem zuchten: “Kwam de Here Jezus maar weer…!”

Zijn wederkomst zal immers een einde maken aan alles wat nog onvolkomen is. ‘Maranatha’ is een zucht van hoopvol verlangen naar de wederkomst van de Here Jezus: het betekent: Onze Here, kom!