Vertrouwenspersoon – Hervormde Gemeente van bijzondere aard "Maranatha"

Vertrouwenspersoon

De gemeente wordt in 1 Korinthe 12 vergeleken met een lichaam waarin een ieder zijn plaats en functie mag hebben. Een prachtig harmonieus geheel, geregeerd door de Heere Jezus als het hoofd van het lichaam. Sommigen in de gemeente hebben een specifieke taak of ambt waardoor zij gezag mogen dragen over anderen, zoals kerkenraadsleden, de hulppredikant en leidinggevenden van de verenigingen. Deze positie mag nooit misbruikt worden.

Helaas blijkt dat machtsmisbruik en seksueel grensoverschrijdend gedrag binnen kerkelijke gemeenten toch voorkomt. We willen als Maranatha gemeente graag een veilige gemeente zijn en om dit vorm te geven is Corinne Kirpestein als vertrouwenspersoon beschikbaar.

Iemand die negatieve ervaringen heeft, die te maken hebben met machtsmisbruik of seksueel grensoverschrijdend gedrag door gezagsdragers binnen de gemeente, kan contact met de vertrouwenspersoon opnemen en het verhaal vertellen. Dit kan ook over situaties uit het verleden gaan. Voor de duidelijkheid wordt nog opgemerkt dat het niet gaat over andere relaties zoals bijvoorbeeld binnen het gezin. Het is goed om daarover met een ambtsdrager te spreken.

De vertrouwenspersoon zal met het slachtoffer meedenken over de situatie en hoe hier mee om te gaan. Voor een eventueel verder traject weet de vertrouwenspersoon de wegen te wijzen die nodig zijn om verdere onafhankelijke hulpverlening en bijstand in te schakelen en kan ook in dit traject ondersteunen.

De contact gegevens van Corinne zijn: email kinne@kirpestein.us en telefoon 0612235863.