Pastorale werkers – Hervormde Gemeente van bijzondere aard "Maranatha"

Pastorale werkers

Het pastoraal team wil pastorale zorg bieden aan gemeenteleden. Zou u het fijn vinden om eens met iemand te praten over de moeiten in uw leven? Het kan gaan om allerlei situaties. Te denken valt aan identiteitsproblemen, verwerking van verlies, moeiten in huwelijk of gezin, overbelasting door werk, enz. Graag denken zij met u mee en daarbij zal Gods Woord het uitgangspunt en de leidraad zijn.
Nellie de Visser werkt onder verantwoording van en in overleg met de kerkenraad. Zij heeft de opleiding Pastorale Counseling gevolgd bij het CPC (Centrum voor Pastorale Counseling).