Ouderlingen – Hervormde Gemeente van bijzondere aard "Maranatha"

Ouderlingen

Zoals in het formulier voor de bevestiging van ouderling staat, hebben zij als taak om de gemeente van God te weiden en als voorbeelden daar opzicht over te hebben (1 Petrus 5:2,3). Verder hebben zij de opdracht om toe te zien op een ordelijk gemeenteleven en opzicht te hebben over de prediking en instandhouding van de openbare erediensten.

De ouderlingen zijn beschikbaar om pastoraal mee te leven en willen hierbij op grond van de Bijbel richtingaanwijzers zijn. Dit kan betrekking hebben op vragen over het christelijke geloof, het persoonlijke geestelijke leven of zorgen over gezondheid en persoonlijke omstandigheden. Ook bij blijdschap en dankbaarheid kan meeleven en ambtelijke betrokkenheid waardevol zijn. De gemeente mag altijd zelf contact opnemen. Verder wordt aan het pastoraat invulling gegeven via de huisbezoeken.

De gegevens van de ouderlingen zijn:

A.P. de Visser                  Tel: 06-28976126
(tevens voorzitter van de kerkenraad)

R.L. Beijnen                      Tel: 0345-503750
(tevens scriba kerkenraad)

C.W. Kieviet                     Tel: 0345-505598 of 06-17616106

J.W. de Bruin                   Tel: 0345-572106
T. de Greef                      Tel: 0345-570200
M. van der Schagt           Tel: 0345-572212