Kidsclub

Voor alle jongens en meiden van groep 3 tot en met 7 is er elke maand Maranatha Kids-club. Wat een schatten zitten er in Gods Woord, de Bijbel! Op de kids-club leren we veel over God en geloven. We zingen, bidden, behandelen een thema, praten daarover door in kleine groepjes en leren een Bijbeltekst. En we maken altijd een hoop plezier! We doen een spel, leuke opdrachten, iets creatiefs en nog meer.
Welkom op Vrijdagavond van half 7 tot 8 uur in gebouw De Belder.
De data van seizoen 2019/2020 zijn:
1 november
29 november
3 januari (middag!)
7 februari
6 maart
3 april
8 mei
5 juni (afsluiting met maaltijd)

Contact: Arenda Kieviet (eakieviet@solcon.nl)