Diaconie – Hervormde Gemeente van bijzondere aard "Maranatha"

Diaconie

Diaconaat is alleen mogelijk in een gemeente die zelf leeft van het werk van Jezus Christus en daarvoor wekelijks samenkomt rondom de Schriften. In de kerkdiensten wordt het diaconaat van de gemeente in de kern zichtbaar. In het avondmaal dient Christus de gemeente en dient de gemeente ook elkaar. In de diaconale collecte en in de gebeden wordt de nood van de naaste gedeeld en voor Gods aangezicht gebracht. De verkondiging van het Evangelie rust de gemeente vanuit de Bijbel toe tot haar diaconale dienst. De diaken is in de kerkdienst ook als ‘voorganger in het diaconaat’ aanwezig. Vanuit die kerkdienst bezoekt de diaken de gemeenteleden bij het huisbezoek, ook om hen op individueel niveau en meer persoonlijk toe te rusten tot hun diaconale werk. Ook zelf geeft de diaken concrete zorg aan mensen in verschillende noodsituaties. Met geld kan veel diaconaal werk worden uitgevoerd. De diaken stimuleert de gemeente tot geven voor diaconale doelen, hij ontvang dat diaconale geld en zorgt dat het op een verantwoorde manier wordt uitgegeven. Het diaconaat van de gemeente vindt zo in en vanuit de kerkdiensten plaats.

A.M. van Eeuwijk  (Voorzitter/penningmeester)
Tel: 0345-571385

A. van Maren (Secretaris)
Tel: 06-54738335

A.W. Schultink (Administrateur)
Tel: 0345-797012

Het e-mailadres van de diaconie is: diaconie@hervormdmaranatha-tricht.nl

Het bankrekeningnummer van de diaconie: NL21 RABO 0192 0536 63 t.n.v. Diaconie Herv. Gem. van B.A. Maranatha Tricht.

Let op: Wanneer u collectebonnen wilt bestellen doet u dat via de bankrekening van de kerkrentmeesters. De tegenwaarde van de bonnen die de diaconie ontvangt wordt vervolgens met de kerkrentmeesters verrekend.