Concept Jaarrekeningen 2023 – Hervormde Gemeente van bijzondere aard "Maranatha"

Concept Jaarrekeningen 2023

Elk jaar wordt in het voorjaar de jaarekening opgesteld over het voorgaande boekjaar, zowel voor de Kerkvoogdij (kerkrentmeesters) als door de Diaconie. Deze concept-jaarrekening wordt, in de regel in Mei gepubliceerd, zodat de gemeente deze kan raadplegen en eventueel kan reageren.

Kerkvoogdij

Hieronder vindt u (de verkorte versie van) de concept – jaarrekening over 2023 van de kerkvoogdij.
(onderaan de pagina kunt u navigeren naar de volgende bladzijde)

Jaarrekening-Kerkvoogdij-concept-Verkort-Overzicht

Diaconie

Hieronder vindt u (de verkorte versie van) de concept – jaarrekening over 2023 van de diaconie.
(onderaan de pagina kunt u navigeren naar de volgende bladzijde)

HGvbaMaranathaTricht-DIA-J2022-VerkortOverzicht-Concept-2024-04-12