Concept Jaarrekeningen 2022 – Hervormde Gemeente van bijzondere aard "Maranatha"

Concept Jaarrekeningen 2022

Kerkvoogdij

Hieronder vindt u (de verkorte versie van) de concept – jaarrekening over 2022 van de kerkvoogdij.
(onderaan de pagina kunt u navigeren naar de volgende bladzijde)

Kerkrentmeesterlijke-Jaarrekening-2022-VerkortOverzicht

Diaconie

Hieronder vindt u (de verkorte versie van) de concept – jaarrekening over 2022 van de diaconie.
(onderaan de pagina kunt u navigeren naar de volgende bladzijde)

HGvbaMaranathaTricht-HG-DIA-J2022-VerkortOverzicht