Concept Jaarrekeningen 2020

Kerkvoogdij
Hieronder vindt u (de verkorte versie van) de concept – jaarrekening over 2020 van de kerkvoogdij.
(onderaan de pagina kunt u navigeren naar de volgende bladzijde)

HG-vba-Maranatha-Tricht-JR2020-concept-verkort-overzicht

Diaconie
Hieronder vindt u (de verkorte versie van) de concept – jaarrekening over 2020 van de diaconie.
(onderaan de pagina kunt u navigeren naar de volgende bladzijde)

HG-vba-Maranatha-Tricht-DIA-J2020-concept-verkort-overzicht