Concept begrotingen 2024 – Hervormde Gemeente van bijzondere aard "Maranatha"

Concept begrotingen 2024

Het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen hebben een concept begroting opgesteld voor het jaar 2024. U kunt hieronder een samenvatting daarvan inzien.

Begroting Kerkrentmeesters 2024

HervGem-vba-Maranatha-te-Tricht-HG-KRM-B2024-verkort-overzicht-begroting-09-11-2023-20_28_53

Begroting Diaconie 2024

HG-Maranatha-Tricht-DIA-B2024-verkort-overzicht-begroting