Concept begrotingen 2023 – Hervormde Gemeente van bijzondere aard "Maranatha"

Concept begrotingen 2023

Het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen hebben een concept begroting opgesteld voor het jaar 2023. U kunt hieronder een samenvatting daarvan inzien.

Begroting Kerkrentmeesters 2023

HG-Maranatha-vba-te-Tricht-KRM-B2023-verkort-overzicht-begroting-18-11-2022

Begroting Diaconie 2023

HG-Maranatha-Tricht-DIA-B2023-verkort-overzicht-begroting-10-11-2022