Concept begrotingen 2022

Het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen hebben een concept begroting opgesteld voor het jaar 2022. U kunt hieronder een samenvatting daarvan inzien.

Begroting Kerkrentmeesters 2022

HGBA-Begroting-2022-verkort

Begroting Diaconie 2022

Hervormde-gemeente-van-bijzondere-aard-Maranatha-te-Tricht-DIA-B2022-verkort-overzicht-begroting