Collectebonnen Bestellen

Voor nieuwe collectebonnen kunt u terecht bij de fam. de Bruin, Uiterdijk 15, Geldermalsen. Telefoonnummer: 0345-572106. De vellen collectebonnen vertegenwoordigen een waarde van € 12,00, € 25,00 en € 50,00. Als u de bonnen telefonisch bestelt, kunt u per bank of contant betalen en daarna afhalen.

Het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij: NL53 RABO 0300 0527 90 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. van B.A. Maranatha Tricht.