Collectebonnen Bestellen – Hervormde Gemeente van bijzondere aard "Maranatha"

Collectebonnen Bestellen

Nieuwe collectebonnen kunt u bestellen bij Wilma Slob. Voor de contactgegevens zie de Maranathabode of de gemeentegids.
De vellen collectebonnen vertegenwoordigen een waarde van € 12,00, € 30,00 en € 50,00. Als u de bonnen bestelt, kunt u ze per bank betalen en daarna zullen ze op een met u af te spreken wijze worden overgedragen.
Deze collectebonnen kunnen voor uw bijdragen aan zowel kerkrentmeesterlijke – als diaconale doelen worden gebruikt.

Het bankrekeningnummer van de kerkvoogdij: NL53 RABO 0300 0527 90 t.n.v. Kerkvoogdij Herv. Gem. van B.A. Maranatha Tricht.