Catechisatie – Hervormde Gemeente van bijzondere aard "Maranatha"

Catechisatie

Een belangrijk onderdeel van het winterwerk is de catechese. De jongeren van de gemeente mogen wekelijks samenkomen in een redelijk kleine groep waar de Bijbelse leer wordt uitgelegd. Er is ook ruimte om over geloofsvragen met elkaar verder door te praten. De catechisaties starten na de startzondag rond begin oktober op de maandagavonden.

Op de belijdeniscatechisatie worden de belangrijkste onderwerpen van de geloofsleer nogmaals met elkaar bestudeerd. Ds. L. Hak (IJzendoorn), die ook pastoraal werk doet in onze gemeente, leidt deze avonden. De belijdenisdienst, waarin voor Gods aangezicht en in het openbaar Zijn Naam beleden mag worden, vindt meestal plaats met Pinksteren.