Bijbelkring – Hervormde Gemeente van bijzondere aard "Maranatha"

Bijbelkring

De Bijbelkring komt eens per maand bij elkaar in de wintermaanden (oktober-maart) en wordt geleid door onze predikant, ds. A. Goedvree. De data waarop de Bijbelkring gehouden wordt zijn te vinden in de Maranathabode. De plaats is steeds gebouw de Belder; de inloop is vanaf 19:45 uur en de aanvang is om 20:00 uur.