Bijbelkring

De bijbelkring komt eens per maand bij elkaar in de wintermaanden (oktober-maart). De data waarop de bijbelkring gehouden wordt zijn te vinden in de Maranathabode. De plaats is steeds gebouw de Belder; de inloop is vanaf 19:45 uur en de aanvang is om 20:00 uur