ANBI – Hervormde Gemeente van bijzondere aard "Maranatha"

ANBI

[vc_row][vc_column width=”1/1″][vc_column_text]ANBI – Transparant online

De Protestantse Kerk in Nederland is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Wie aan zo’n instelling een gift geeft, mag dat bedrag aftrekken van de inkomstenbelasting. Bovendien is de ontvangende instelling vrijgesteld van schenk- en erfbelasting.

De Protestantse Kerk heeft van de belastingdienst een groepsbeschikking ontvangen. Deze is van toepassing op alle tot de kerk behorende rechtspersonen (de plaatselijke gemeenten, diaconieën en classicale vergaderingen). Zij krijgen allemaal met de nieuwe ANBI-regelgeving te maken.

Nieuwe ANBI-regels

Kerkgenootschappen en hun zelfstandige onderdelen moeten uiterlijk per 1 januari 2016 aan de nieuwe ANBI-regeling voldoen. In kerkelijk verband (CIO) is afgesproken om per 1 januari 2015 klaar te zijn.

Dit betreft in de Protestantse Kerk: de gemeenten, diaconieën, classicale vergaderingen en de landelijke kerk met haar dienstenorganisatie. Andere stichtingen en verenigingen moesten al per 1 januari 2014 aan de nieuwe regels voldoen. Voor kerkgenootschappen is dus een uitzondering gemaakt.

Transparantie verplicht

Elke gemeente, diaconie en classicale vergadering wordt dus straks verplicht om online transparant te zijn over bestuur, beloning, doel en beleidsplan, over jaarrekening en jaarverslag. Zij kunnen deze gegevens op hun eigen website publiceren, maar het is ook mogelijk deze te publiceren op bijvoorbeeld die van de (streek)gemeente of de classis.

Een eigen website is dus niet verplicht: het gaat erom dat de gegevens openbaar worden, en dat de link naar deze specifieke gegevens wordt doorgegeven aan de belastingdienst. Die zal deze in het zogenoemde ANBI-register vermelden.

 

Via onderstaande buttons kunt u de ANBI gegevens van onze gemeente raadplegen.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column column_width_percent=”100″ position_vertical=”middle” align_horizontal=”align_center” overlay_alpha=”50″ gutter_size=”3″ align_medium=”align_center_tablet” medium_width=”0″ align_mobile=”align_center_mobile” shift_x=”0″ shift_y=”0″ z_index=”0″ width=”1/2″][vc_button button_color=”color-iopl” radius=”btn-round” shadow=”yes” link=”url:http%3A%2F%2F185.104.28.37%2F%7Emaranatha%2Fanbi-gemeente%2F|||” icon=”fa fa-arrow-circle-right”]ANBI GEMEENTE[/vc_button][/vc_column][vc_column width=”1/2″][vc_button button_color=”color-iopl” radius=”btn-round” shadow=”yes” link=”url:http%3A%2F%2F185.104.28.37%2F%7Emaranatha%2Fanbi-diaconie%2F|||” icon=”fa fa-arrow-circle-right”]ANBI DIACONIE[/vc_button][/vc_column][/vc_row]