Hervormde Gemeente van bijzondere aard "Maranatha"

Hervormde Gemeente v.b.a. Maranatha – Tricht

Van harte welkom op de website van onze gemeente.
Bekijk onze website en maak kennis met de gemeente en de activiteiten die er plaatsvinden. Neem gerust contact op wanneer u vragen heeft.

Lange tijd was niet vanwege de corona crisis helaas niet- of beperkt mogelijk om de erediensten te bezoeken. We zijn dankbaar intussen deze beperkingen zijn komen te vervallen, ook wat betreft de onderlinge afstand in de kerk.
Wie naar de kerk wil komen en op afstand wil zitten, eenmalig of wat langduriger, meldt dit bij koster Andries Beverloo (06-83441515). Voor hen reserveren we dan de benodigde banken rechts van het middenpad. We leggen hier een kaartje ‘gereserveerd’ op.

Het ook mogelijk om thuis rechtstreeks mee te luisteren via Kerkdienstgemist.nl. De diensten van de gemeente zijn ook (met beeld) te volgen via ons YouTube kanaal. De diensten kunnen ook achteraf nog worden beluisterd/bekeken.

Wilt u ook denken aan de collecten voor zowel de diaconie als de kerkvoogdij?
Via internetbankieren kunt u op een gemakkelijke manier uw bijdrage overmaken. De rekeninggegevens vindt u op de pagina’s voor de diaconie als de kerkvoogdij.

De colleges van kerkrentmeesters en diakenen hebben de concept-begroting over volgend jaar opgesteld. U kunt hier een samenvatting daarvan inzien.